پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0330 http://aih.lums.ac.ir/ sis-eg Powered Site ar پورتال دانشگاه علوم پزشكي لرستان http://aih.lums.ac.ir/images/logo.gif http://aih.lums.ac.ir/ publicrelation@lums.ac.ir شعار دهه فجر : پيشرفت و عدالت در پرتو اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهاديhttp://aih.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=21442&ctp_id=11&id=6851&sisOp=view2015-02-04 22:02:37نصب، پياده سازي وراه اندازي سيستم HIShttp://aih.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=19456&ctp_id=11&id=6289&sisOp=view2014-08-24 15:31:57عيادت از بيماران بستري در بخش هاي مختلف بيمارستان امام علي شهرستان ازنا توسط امام جمعه محترم شهرستان ازنا http://aih.lums.ac.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=17355&ctp_id=11&id=5679&sisOp=view2014-02-06 17:51:00